Manillaskolan, Stockholm
Arkitekt Johan Adolf Hawerman
För Statens Fastighetsverk