Vasamuseet, Stockholm
Månsson & Dahlbäck. För Ahrbom & Partner