Manillaskolan, Stockholm
Arkitekt Axel Anderberg
För Statens Fastighetsverk