Bergianska trädgården, Stockholm
För Statens Fastighetsverk