Manillaskolan, Stockholm
För Statens Fastighetsverk