Hufvudstaden AB, Regeringsg 38, Stockholm
Hans Asplund