Kv Björnen, Stockholm. Regeringskansliet
För Statens Fastighetsverk